Telefon +48 134 696 317

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak przebiega proces korytowania gruntu?

Planując budowę podjazdu, placu czy parkingu z kostki brukowej, należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi podczas układania tego typu nawierzchni. Dzięki temu efekt pracy będzie zadowalający, a wykonany podjazd czy parking posłuży bez uszczerbku przez lata.

Przebieg budowy placu wykonanego z kostki brukowej można podzielić na kilka etapów:

  • Korytowanie
  • Niwelacja
  • Wykonanie podbudowy
  • Wykonanie podłoża pod kostkę
  • Ułożenie kostki
  • Zagęszczanie kostki

Czym jest korytowanie?

Korytowanie jest zabiegiem mającym na celu przygotowanie ziemi pod planowaną budowę z kostki brukowej, polega na wykopaniu zagłębienia, dzięki któremu podłoże z kostki będzie stabilne. Dzięki korytowaniu kostka brukowa nie wystaje ponad poziom otaczającego terenu. 

Jak przebiega proces korytowania?

Na początku należy wykopać ziemię znajdującą się na powierzchni wyznaczonej według projektu do ułożenia kostki. Następnie należy usunąć grunt rodzimy i humus. Głębokość wykopu jest uzależniona od tego, ile i jakiej grubości warstwy podbudowy zostaną wykonane. Zazwyczaj jest to od 20 do 40 centymetrów podłoża. Teren przeznaczony pod budowę musi zostać bardzo dokładnie oczyszczony z korzeni. Do tego typu robót ziemnych najczęściej wykorzystywane są takie maszyny jak spycharki, równiarki czy koparki. W przypadku mniejszych powierzchni pracy możliwe jest wykonanie tej pracy ręcznie. Jeżeli naturalną podbudowę stanowią ziemie słabonośne jak np. plastyczne gliny czy ziemie humusowe, należy je usunąć aż do warstwy stabilnej. W tej sytuacji trzeba zwrócić uwagę na poziom wód gruntowych, gdyż nie mogą one znajdować się powyżej granicy przemarzania. Jeżeli wody gruntowe są ponad tym poziomem, należy go obniżyć. W niektórych przypadkach głębokość korytowania musi być znacznie większa, a usunięte warstwy wypełnia się ziemią o lepszych właściwościach lub kruszywem. Takie metody stosuje się przy gruntach wysadzinowych. Dodatkową stabilizację można zapewnić poprzez użycie takich materiałów jak popiół lotny, cement czy drobny żużel. Naturalne podłoże może zostać dodatkowo ustabilizowane za pomocą geowłóknin czy folii.